Θοδωρής Γκλαβάς: "Τι συμβαίνει με τις Ενώσεις;"

 
Θοδωρής Γκλαβάς
Θοδωρής Γκλαβάς
tennisnews team Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023 - 14:05

Ο Θοδωρής Γκλαβάς, μέλος του Δ.Σ. της ΕΦΟΑ δημοσίευσε επιστολή με την οποία φέρνει στην επιφάνεια το πολύ σημαντικό θέμα των Ενώσεων, οι οποίες κινδυνεύουν να αδρανοποιηθούν με ότι αυτό θα σημαίνει για τη δομή και τη λειτουργία του ελληνικού τένις, φέρνοντας τη διοίκηση της ΕΦΟΑ προ των ευθυνών της και καλώντας την να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των Ενώσεων.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Γκλαβά

“Πριν μήνες, στην από 2/4/2023 Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΦΟΑ, ο κ. Γιάννης Χατζηπροδρόμου, Πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών, έθιξε το θέμα της εναρμόνισης Ενώσεων και των Σωματείων που τις συγκροτούν σύμφωνα με το ν.5039/2023.

Την σπουδαιότητα του ζητήματος και την αδράνεια της Ομοσπονδίας στο ίδιο θέμα, έθιξε επίσης με επιστολή του προς το Δ.Σ. της ΕΦΟΑ και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Νίκος Μουσάς, ο οποίος αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Προς το ΔΣ του ΕΦΟΑ

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι :
α) Σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 5039/2023, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 3.04.2023 (ΦΕΚ Α’ 83), μεταξύ των διατάξεων στις οποίες οφείλουν να προσαρμοστούν τα καταστατικά των αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών είναι και αυτές του άρθρου 11 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δυνάμει του οποίου «Κάθε αθλητική ένωση συγκροτείται από σωματεία του οικείου κλάδου άθλησης, τα οποία έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα επιτρέπεται να ιδρύεται μία μόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης. Κατ` εξαίρεση, μια αθλητική ένωση μπορεί να περιλαμβάνει σωματεία που έχουν την έδρα τους σε περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.»

β) Με το ίδιο άρθρο του ν. 5039/2023 προβλέφθηκε, επίσης, ότι η προθεσμία της υποχρέωσης των αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του σε συγκεκριμένες διατάξεις των άρθρων του αθλητικού νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατάθηκε έως την 31η.12.2023.

γ) Στην περίπτωση της ΕΦΟΑ, σε σχέση με το προαναφερθέν άρθρο 11, δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στο Καταστατικό∙ γι’ αυτό και πρέπει να προστεθεί κάποια, ώστε να διατηρηθεί προς το παρόν η γεωγραφική κατανομή των ενώσεων/σωματείων ως έχει και να μην ανατραπεί αιφνιδιαστικά το σημερινό καθεστώς με αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας των ενώσεων και στην ουσία εξάλειψη του θεσμού αυτού που στηρίζει τον αθλητισμό.

Ενόψει των παραπάνω, εισηγούμαι με το παρόν :
1. την προσθήκη στο Καταστατικό της ΕΦΟΑ, μέσα στον χρόνο παράτασης της προαναφερθείσας προθεσμίας (έως 31.12.2023), συγκεκριμένης διάταξης με την οποία να ορίζεται ότι οι υπάρχουσες ενώσεις διατηρούν στη δύναμή τους τα σωματεία τα οποία σήμερα περιλαμβάνουν, ανεξάρτητα της περιφερειακής ενότητας στην οποία αυτά ανήκουν.

Ειδικότερα, προτείνεται να προστεθεί άρθρο ΧΧ στο καταστατικό της ΕΦΟΑ ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ ΧΧ

ΕΝΩΣΕΙΣ

Οι σήμερα υφιστάμενες αθλητικές ενώσεις που περιλαμβάνουν σωματεία που έχουν την έδρα τους σε περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες συνεχίζουν να διατηρούν τα σωματεία αυτά στη δύναμή τους σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» .

2. την ενημέρωση των ενώσεων για να ελέγξουν και να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους (εάν χρειάζεται) ώστε να περιλαμβάνουν όμοια πρόβλεψη.
Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση στα ανωτέρω.

Μφχ
Νίκος Μουσάς»

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η μη συμμόρφωση με τον ν.5039/2023 θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη των Ενώσεων μια και δεν πρόκειται να τύχουν αναγνώρισης και ένταξης στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ελπίζουμε, ότι έστω και αργά, η Ομοσπονδία θα πράξει το αυτονόητο και ελλείψει ανάληψης από πλευράς της άλλης πρωτοβουλίας, θα πρέπει τουλάχιστον να προχωρήσει στην προσθήκη του παραπάνω προτεινόμενου άρθρου στο καταστατικό της, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των Ενώσεων. Την ανάγκη αυτή έχουν επίσης επισημάνει με επιστολή τους προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργος Ανδρουτσέλης, Θοδωρής Γκλαβάς, Γρηγόρης Δάσκος, Νίκος Γαλατιανός, Χάρης Μέγας και Νίκος Μοντεσάντος.

Στην πραγματικότητα όμως και η προσθήκη αυτή του άρθρου, ως λύση ανάγκης, δεν αντιμετωπίζει μερικά από τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ενώσεις. Με την ευκαιρία του νόμου, η Ομοσπονδία θα έπρεπε να έχει αναλάβει πρωτοβουλία συζήτησης με Ενώσεις και Σωματεία για το ενδεχόμενο μιας πιο ορθολογικής γεωγραφικής και αριθμητικής κατανομής των Σωματείων σε αυτές, όπως επίσης και εξεύρεση λύσεων για το πώς η Ομοσπονδία θα στηρίξει, όχι μόνο την ύπαρξη, αλλά και τη λειτουργία των Ενώσεων προκειμένου να είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο της ενίσχυσης του αθλήματος της αντισφαίρισης, του σκουός, του beach tennis κλπ. στις περιοχές «ευθύνης» τους.

Προϋπόθεση βέβαια για τη στήριξη αυτή είναι να γίνει επιτέλους μια ανοιχτή συζήτηση για του πόρους της Ομοσπονδίας και το πως αυτοί διατίθενται, σε αθλήματα, Ενώσεις, Σωματεία, διοργανώσεις και αθλητές.

Θοδωρής Γκλαβάς
Μέλος Δ.Σ. ΕΦΟΑ

Google News Ακολουθήστε το tennisnews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από το Τένις στην Ελλάδα.

Tennis shots