Προθεσμία μέχρι 1 Μαρτίου για τους αθλητές που ανήκουν σε Σωματεία εκτός Μητρώου

 
Προθεσμία μέχρι 1 Μαρτίου για τους αθλητές που ανήκουν σε Σωματεία εκτός Μητρώου
tn team Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 - 12:50
Να μεριμνήσουν, ώστε να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αλλά και σε όλα τα τουρνουά της ΕΦΟΑ θα πρέπει όσοι αθλητές και αθλήτριες ανήκουν σε σωματεία εκτός Μητρώου της ΓΓΑ και μάλιστα πριν την 1η Μαρτίου 2024.

Οριστική λύση στο πρόβλημα που βρέθηκαν αντιμέτωποι οι αθλητές και αθλήτριες των σωματείων που έχουν χάσει την ειδική αθλητική αναγνώριση ή έχουν διαγραφεί από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δίνει τροπολογία στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με αυτή, οι εν λόγω αθλητές και αθλήτριες μπορούν να πάρουν ελεύθερη μεταγραφή σε οποιοδήποτε σωματείο επιθυμούν μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου, δήλαδή έως την 1η Μαρτίου 2024.

Όσοι αθλητές και αθλήτριες λοιπόν ανήκουν σε συλλόγους οι οποίοι έχουν χάσει την ειδική αθλητική αναγνώριση ή έχουν διαγραφεί από το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» θα πρέπει να μεριμνήσουν και να αιτηθούν μεταγραφή έως την 1η Μαρτίου, ώστε να μπορούν να αγωνίζονται στα εθνικά πρωταθλήματα συμπεριλαμβανομένου και του Πανελληνίου Πρωταθλήματος του 2024. 

Επιπρόσθετα ο νέος νόμος προβλέπει πως αν κάποιο σωματείο απολέσει μελλοντικά την ειδική αθλητική αναγνώριση ή διαγραφεί μελλοντικά από το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων», οι αθλητές του Σωματείου θα μπορούν και αυτοί μέσα σε ένα μήνα να πάρουν άμεσα ελεύθερη μεταγραφή σε άλλο Σωματείο.

Αυτή ήταν μια σημαντική νομοθετική παρέμβαση υπέρ των αθλητών, όχι μόνο του τένις αλλά και των υπόλοιπων αθλημάτων.

Καθοριστική για το θέμα αυτό ήταν η παρέμβαση του κ. Γκλαβά, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας ο οποίος ανέφερε:

«Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση ο οποίος ανταποκρίθηκε και έδρασε άμεσα.

Δεν γνώριζα ο ίδιος για το θέμα πριν απευθυνθούν σε εμένα γονείς αθλητών οι οποίοι δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε αγώνες της ομοσπονδίας. 

Γεγονός ήταν ότι σύμφωνα με τον νόμο που ίσχυε μέχρι πρόσφατα, εάν κάποιο αθλητικό σωματείο, εξαιτίας ουσιαστικού ή τυπικού λόγου, βρίσκονταν εκτός μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι αθλητές του έχαναν το δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες της οικείας ομοσπονδίας, δηλαδή της ΕΦΟΑ.

Μέχρι λοιπόν την επόμενη μεταγραφική περίοδο το καλοκαίρι, οι αθλητές/τριες παρέμεναν «αποκλεισμένοι και εγκλωβισμένοι» από αγώνες και πρωταθλήματα με δυσμενείς συνέπειες για την αθλητική τους εξέλιξη.

Για κάποιους, η μη συμμετοχή στα πανελλήνια πρωταθλήματα της κατηγορίας τους θα μπορούσε επίσης να σημαίνει αποκλεισμό από την εθνική ομάδα και διεθνείς αποστολές αλλά και απώλεια της μοριοδότησης που οδηγεί σε θέσεις στα πανεπιστήμια.

Απευθύνθηκα στον Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση ο οποίος όχι μόνο αντελήφθη το πρόβλημα αλλά έδρασε και άμεσα προκειμένου να μην «τιμωρούνται» οι αθλητές συνέπεια των σωματείων. 

Εντός του νόμου για την αθλητική βία που ψηφίστηκε πρόσφατα (2/2/24), συμπεριελήφθη τροπολογία που σε περίπτωση που το σωματείο βρεθεί εκτός μητρώου να επιτρέπεται η μεταγραφή αθλητών του και εκτός κανονικής μεταγραφικής περιόδου, ώστε να μην αποκλείονται από τους αγώνες. 

Η τροπολογία αυτή δίνει άμεση και οριστική λύση και δεν βοηθά μόνο τους αθλητές/τριες της ΕΦΟΑ αλλά και αυτούς άλλων ομοσπονδιών που αντιμετώπιζαν το ίδιο σοβαρό πρόβλημα.

Σημαντικό πλέον είναι να γίνει ευρύτατα γνωστή η δυνατότητα που δίνει ο νόμος για μεταγραφή ώστε όσοι ενδιαφέρονται, να δράσουν εντός της προθεσμίας που λήγει την 1η Μαρτίου 2024»


Θα ήταν καλό λοιπόν, έπειτα και από αυτή την θετική εξέλιξη για τους αθλητές, γονείς, προπονητές και αθλητές να ελέγξουν εφόσον το σωματείο τους είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και αν δεν είναι έχουν το δικαίωμα μέχρι την 1η Μαρτίου να μεταγραφόύν ελέυθερα σε άλλο σωματείο.


Σημειώνεται πως από φέτος σε όλες τις προκυρήξεις των πρωταθλημάτων υπάρχει η παρακάτω επισήμανση: 

"Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά, βάσει του
άρθρου 30 του Ν. 4726/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν μόνο οι αθλητές/τριες των οποίων τα σωματεία έχουν λάβει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού"


Αναλυτικά το Άρθρο 28
ΝΟΜΟΣ 5085/2024 - ΦΕΚ Α 17/02.02.2024
kodiko.gr/nomothesia/document/943067/nomos-5085-2024

Άρθρο 28
Μεταγραφές αθλητών σε περιπτώσεις ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή διαγραφής του σωματείου από το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 33 ν. 2725/1999
 
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί του καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών αθλητών, στο τέταρτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισής του», προστίθενται έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με τους ειδικούς κανονισμούς του άρθρου 27 του παρόντος νόμου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα.

Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μίας (1) ή δύο (2) μεταγραφικών περιόδων κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος.

Η διάρκεια κάθε μεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.

Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις μεταγραφής λόγω συναίνεσης σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστικής απραξίας, μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του, λόγω ελεύθερης μεταγραφής αθλητή κάτω ή πάνω από ορισμένη ηλικία και λόγω διάλυσης σωματείου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του.

Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί το προσήκον φορολογικό παραστατικό με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας ή όποια άλλη φορολογική επιβάρυνση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και καταχωριστεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων.

Οι ανωτέρω Κανονισμοί, κατά το μέρος που αφορούν διατάξεις για εγγραφές και μεταγραφές αθλητών, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόμο έγκρισή τους.

Σε περίπτωση ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του άρθρου 8 ή διαγραφής του σωματείου από το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), οι αθλητές του σωματείου καθίστανται ελεύθεροι να μεταγραφούν σε οποιοδήποτε σωματείο της επιλογής τους.

Το δικαίωμα μεταγραφής του εβδόμου εδαφίου ασκείται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή διαγραφής από το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων», κατά παρέκκλιση των ανωτέρω μεταγραφικών περιόδων.

Το έβδομο και όγδοο εδάφιο δεν εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις της παρ. 1Β του άρθρου 8 και υπερισχύουν κάθε διαφορετικής πρόβλεψης του κανονισμού εγγραφών και μεταγραφών του άρθρου 27.»

 
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του όγδοου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, το δικαίωμα μεταγραφής αθλητών ασκείται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 

Google News Ακολουθήστε το tennisnews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από το Τένις στην Ελλάδα.

Tennis shots