Από το Χάρκοβο στην Αγ. Παρασκευή - μια κοινωνική πρωτοβουλία του Γ. Σερκεδάκη

 
Από το Χάρκοβο στην Αγ. Παρασκευή - μια κοινωνική πρωτοβουλία του Γ. Σερκεδάκη
tennisnews team Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022 - 12:06

Με μια ακόμη όμορφη κοινωνική πρωτοβουλία του, ο πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίας Παρασκευής (ΟΑΑΠ), κ. Γιάννης Σερκεδάκης, βάζει την σφραγίδα του αγκαλιάζοντας τον αθλητή Mateo Borisenko και την προπονήτρια Jana Zozoulia, πρόσφυγες από το Χάρκοβο της Ουκρανίας, εντάσσοντας τους στο αθλητικό δυναμικό του Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίας Παρασκευής.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας ο πρόεδρος κύριος Γιάννης Σερκεδάκης έστειλε την ακόλουθη επιστολή στον υφυπουργό Αθλητισμού κύριο Λευτέρη Αυγενάκη:

“Η ουκρανική πολεμική κρίση έχει πολλαπλές και δραματικές συνέπειες για το σύνολο του ουκρανικού λαού, που αναγκάζεται σε πλείστες περιπτώσεις να εγκαταλείψει τις εστίες του αναζητώντας μια νέα διαμονή σε χώρες φίλιες και αλληλέγγυες ενώπιον αυτών των δεινών. Μεταξύ όσων αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους είναι και αθλητές στους οποίους πρέπει να δίδεται η ευκαιρία στον νέο τόπο διαμονής τους να αναπληρώνουν τις απωλεσθείσες συνθήκες ζωής τους, μεταξύ των οποίων και η αθλητική δραστηριότητά τους.

Στην Απόφαση υπ᾽αριθμ. 11757/2001 του Υφυπουργού Πολιτισμού, και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αυτής, προβλέπεται ότι αθλητές ξένης υπηκοότητας που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα εγγράφονται στη δύναμη Ελληνικών αθλητικών σωματείων μόνο εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 15ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συνεχή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα τουλάχιστον για τρία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής τους. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι εκτάκτως ερχόμενοι για να διαμείνουν στη χώρα μας Ουκρανοί αθλητές δεν μπορούν να εγγραφούν στα σωματεία, διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της τριετούς μόνιμης εγκατάστασης. Συνεπώς, εναρμονίζεται με τη γενικά υποστηρικτική στάση της Ελληνικής Πολιτείας προς τον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό η πρόβλεψη προσθήκης στην ως άνω υπουργική απόφαση με την οποία θα επιτρέπεται ειδικά για τους Ουκρανούς αθλητές η εγγραφή τους σε Ελληνικά αθλητικά σωματεία χωρίς να προαπαιτείται η συνεχής μόνιμη εγκατάστασή τους για ορισμένη περίοδο στη χώρα μας.

Σημειωτέον, άλλωστε, ότι η προϋπόθεση της τριετούς συνεχούς μόνιμης εγκατάστασης των αθλητών ξένης υπηκοότητας δεν είναι αναγκαία βάσει της κρίσιμης νομοθετικής διάταξης του άρθρου 33 παρ. 7 του ν. 2725/1999, στο πλαίσιο της οποίας έχει εκδοθεί και η ως άνω υπουργική απόφαση (βλ. σχετική παραπομπή σε αρ. 1 του προοιμίου της υπουργικής απόφασης). Στο άρθρο 33 παρ. 7 περ. γ΄ του ν. 2725/1999 προβλέπεται απλώς ότι το δικαίωμα εγγραφής έχουν και «πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς, που διαμένουν νόμιμα στη Χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα». Επομένως, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι με κανονιστική πράξη, όπως με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, μπορούσε να προστεθεί επί πλέον προϋπόθεση στα προβλεπόμενα από τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 33 παρ. 7 του ν. 2725/1999, πάντως η πρόβλεψη συνεχούς μόνιμης εγκατάστασης για ορισμένο χρονικό διάστημα προ της εγγραφής δεν αποτελεί προϋπόθεση επιβαλλόμενη από τον νόμο. Συνεπώς, άνευ της ανάγκης οιασδήποτε νομοθετικής μεταβολής, με τροποποίηση στην ως άνω υπουργική απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί η αναγκαία μέριμνα για τους Ουκρανούς αθλητές της αντισφαίρισης με μια υπουργική απόφαση, στην οποία θα προβλεπόταν το εξής:

«Στην απόφαση υπ’ αριθμ. 11757/2001  του Υφυπουργού Πολιτισμού (Β΄ 1569/27.11.2001) προστίθεται άρθρο 4, το οποίο έχει ως εξής:

“Κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία και για όσο χρόνο διαρκούν οι συνέπειές του, οι Ουκρανοί αθλητές, ομογενείς ή μη, που εγκαθίστανται στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα εγγραφής στη δύναμη Ελληνικών σωματείων αμέσως μόλις εγκαθίστανται προς διαμονή στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται να παρέλθει οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μιας τέτοιας εγκατάστασης και χωρίς να συντρέχει οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση εκτός από τις προβλεπόμενες για τους Έλληνες αθλητές από τον Ειδικό Κανονισμό Εγγραφών-Μεταγραφών της ΕΦΟΑ” ».“

****

Μέσω του γραφείου του ο κ. Αυγενάκης συνεχάρη τον κ. Σερκεδάκη για την πρωτοβουλία του και τον διαβεβαίωσε ότι εντός των επόμενων ημερών θα εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση που θα αφορά, όχι μόνο τους αθλητές Αντισφαίρισης, αλλά το σύνολο του ελληνικού αθλητισμού.

Google News Ακολουθήστε το tennisnews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από το Τένις στην Ελλάδα.

Tennis shots