Αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας στα Σωματεία-Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α

Εκτύπωση

koronaios 2020 efoa
Μετά από νέα απόφαση του Δ.Σ της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης που ακολούθησε τις οδηγίες της κυβέρνησης, καμία ακαδημία-σχολή δεν επιτρέπει την γενικότερη λειτουργία της, στα Σωματεία-Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α μέχρι τις 27/03/2020. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ 726/Β/8.3.2020), καθώς και του από 10.3.2020 δελτίου τύπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε με ΦΕΚ την 12/03/2012, αρ. Φύλλου 833, σε σημερινή νέα πρωινή συνεδρίασή του έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Από σήμερα καμιά ακαδημία-σχολή εκμάθησης δεν πρέπει να λειτουργεί, καμιά έστω και φιλική προπονητική συνάντηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση των Σωματείων-Μελών της Ε.Φ.Ο.Α. και των Αθλητών/τριών σύμφωνα με τις Κυβερνητικές Αποφάσεις και Οδηγίες.